Kısa adı “Haklar Projesi” olan “Kırılgan Gruplardan Gençlerin İnsan Haklarını Geliştirmek İçin Üniversite Gençliğinin Güçlendirilmesi” projesi, Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) programı kapsamında, “kadın, din/inanç ve LGBTİ+” gruplarından gençlere yönelik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için üniversite öğrencilerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından yürütülen ve 36 ay devam edecek olan proje, çevrimiçi ve yüz yüze etkinlikler yoluyla eşitlik ve sıfır ayrımcılık temelinde 18-25 yaş grubu üniversite öğrencileri arasında bağ kurmayı hedefliyor.

Toplumda insan hakları kültürünün gelişimi ve yaygınlaşması açısından, proje kapsamında oluşturulacak olan “İnsan Hakları Sivil Toplum Ağı (Haklar Ağı)”, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) arasında diyalog ve öğrenme ortaklıkları kurulmasını amaçlıyor. Haklar Ağı’nda yer alacak olan sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları ve aktivistler, gençlerin insan haklarını kavramaları ve seslerinin duyurulması açısından kolaylaştırıcı roller üstlenecekler.

Proje kapsamında 18-25 yaş grubundan üniversite öğrencilerine yönelik olarak geliştirilecek olan insan hakları üzerine uzaktan eğitim programları, gençlerin insan haklarını kavraması ve özümsemesi açısından destekleyici bir niteliğe sahip olacak. Haklar Ağı üyeleri “Bilişsel ve Psikososyal” olmak üzere proje kapsamında iki başlıkta hazırlanacak olan insan hakları modüllerinin gençlere erişimi ve uygulanması üzerine katkılar sağlayacak.

 

Proje kapsamında aşağıda yer alan konular üzerine, 18-25 yaş grubundan üniversite öğrencilerine yönelik olarak alanında deneyimli uzmanlarla birlikte aşağıda yer alan uzaktan eğitim programını gerçekleştirilecek.

  • Temel İnsan Hakları
  • -Dini/İnanç Gruplarına Yönelik İnsan Hakları ve Nefret Söylemleri
  • -LGBTİ + Hakları ve Nefret Suçları
  • -Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve çocuk yaşta evlilikler
  • -Networking, İzleme ve Savunuculuk

Uzaktan eğitim programlarıyla birlikte gençler aynı konularda, sanatın araç olarak kullanıldığı, “yaşayan laboratuvarlara (living labs)” katılma imkanı da bulacaklar. Her iki programın tamamlanmasının ardından gençlik eğitimlerinde kullanmak amacıyla hazırlanacak olan “insan hakları eğitim kitinin” uygulamasına yönelik düzenlenecek olan eğitici eğitimleri Haklar Ağı üyesi STÖ’lerin üyesi veya gönüllüsü gençlerin katılımıyla düzenlenecek. Böylelikle STÖ’ler insan hakları eğitimleri kapsamında ihtiyaç duydukları her zaman video eğitimlerden ve eğitim kitlerinden yararlanabilecekler.

Projenin ilerleyen aşamalarında gençler "Sivil Gazetecilik Eğitim Programları" başlığı altında uzaktan, Podcasting, Hak Temelli Habercilik, Dijital Hikâye Anlatıcılığı, Haber Yazma Teknikleri, Mobil Habercilik eğitimleri, Bilgi Düzensizlikleri, Veri Doğrulama ve Dijital Medya Okuryazarlığı üzerine de eğitim alma ve elde ettikleri deneyimleri daha ileri bir noktaya taşıma fırsatı bulacaklar.

Eğitim, izleme ve savunuculuk olmak üzere üç ana faaliyet alanı bulunan Haklar Projesi kapsamında gençler, eğitimlerle birlikte proje kapsamında izleme ve savunuculuk faaliyetleri içerisinde de yer alacaklar.

Haklar Ağı içerisinde yer alan STÖ’lerin üyesi veya gönüllüsü olan gençlere eğitimlere ve faaliyetlere katılımda öncelik tanınacak ve katıldıkları programlarla ilgili sertifika da alabilecekler.